پایان نامه تاریخ و تمدن اسلامی زنجان

1 مطلب

جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

بخشی از پیشگفتار:اطلاعاتی که جغرافی دانان، مورخان، صاحبان اندیشه و گردشگران از خود به جای گذاشته اند، در مورد زنجان بسیار اندک و ناچیز است. به قول مینورسکی خاور شناس معروف انگلیسی (1877-1966 م ): «منابع قدیم در مورد زنجان، هیچ ندارد.» نویسندگان قرون اولیه ی اسلامی در نوشته های خود، اشاره ای کلی و زودگذر به شهر زنجان نموده…